KVKK Aydınlatma Metni

INFLUENCERLARA İLİŞKİN

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla, veri sorumlusu sıfatıyla M. Fevzi Çakmak Mah. Muammer Aksoy Cad. No:44/A 35430 Urla İzmir adresinde mukim PKC Grup Kozmetik Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Kıvırcık Market” veya “Şirket”) olarak Şirketimize Influencer başvurusu yapmanız neticesinde iş ortaklığımız kapsamında işlenen kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek isteriz.

  1. Kıvırcık Market tarafından kişisel verilerinizin işlenmesinin amaçları, toplama yöntemleri ve hukuki sebepleri nelerdir?

Kimlik, iletişim ve mesleki deneyim bilgileriniz, sözleşmenin kurulması veya ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, pazaryeri operasyonunun ve lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, Kıvırcık Market politikalarına ve kurallarına uygun davranılmasının sağlanması ve denetlenmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,  Kıvırcık Market nezdindeki gelişmeler, fırsatlar ve yenilikler hakkında tarafınıza bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik süreçlerinin yönetimi amaçlarıyla, sözleşmenin ifası için gerekli olması, bir hakkın tesisi, korunması ve kullanılması için zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak bizzat tarafınızca paylaşılması halinde elektronik ortamda dijital formlar aracılığıyla veya fiziki ortamda otomatik olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Finans bilgileriniz, sözleşmesel ilişkimiz kapsamında ödeme yönetimine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, vergi mükellefiyetinin teyit edilebilmesi, hakediş tutarlarının tarafınıza doğru ve eksiksiz bir şekilde yatırılmasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla, sözleşmenin ifası için gerekli olması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak, bizzat tarafınızca paylaşılması halinde elektronik veya fiziki ortamda otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmakta ve işlenmektedir.

Fiziksel bilgileriniz (beden ve ayakkabı numarası),  sözleşmesel ilişkimiz kapsamında ürün tanıtım süreçlerinin yürütülmesi ve tanıttığınız ürünlerin satışının gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla, sözleşmenin ifası için gerekli olması ve temel hak ve özgürlüklerinize herhangi bir zarar vermeden meşru menfaatlerimiz için kişisel verilerinizi işlememizin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak tarafınızca bizzat paylaşılması halinde elektronik veya fiziki ortamda otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmakta ve işlenmektedir.

İşlem güvenliği bilgileriniz, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Kıvırcık Market platformuna ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması, ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın tesisi, korunması ve kullanılması için zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması  hukuki sebeplerine dayanarak, elektronik ortamda otomatik yollarla toplanmakta ve işlenmektedir.

Profiliniz altında ve Shopify Collabs Platformunda paylaştığınız bilgiler (fotoğraf, video, koleksiyon ve diğer paylaşımlarda yer alan bilgiler),  sözleşmenin kurulması veya ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, pazaryeri operasyonunun ve lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, Kıvırcık Market politikalarına ve kurallarına uygun davranılmasının sağlanması ve denetlenmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, sözleşmenin ifası için gerekli olması  hukuki sebebine dayanarak bizzat tarafınızca paylaşılması halinde elektronik ortamda otomatik olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

  1. Kıvırcık Market kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmak durumundayız.

Bu  bağlamda, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla kişisel verileriniz paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz, iş sürekliliğinin sağlanması, Kıvırcık Market ile akdetmiş olduğunuz sözleşmesel ilişki kapsamında ürün tanıtım süreçlerinin yürütülmesi ve tanıttığınız ürünlerin satışının gerçekleştirilmesinin sağlanması, talep ve şikayetlerin takibi, stratejik analiz çalışmalarının yürütülmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması amaçları başta olmak üzere ve işbu aydınlatma metninin birinci maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak gerekli olduğu ölçüde iştiraklerimiz ve grup şirketlerimizle, tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve ürün veya hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

Shopify Collabs Platformunda yer alan profiliniz altında isim soyisim, fotoğraf ve oluşturmuş olduğunuz koleksiyon bilgileriniz Kıvırcık Market internet sitesi, sosyal medya hesapları ve mobil uygulamalarda paylaşılabilir.

  1. Hak ve Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e uygun olarak, başvuru formu ile birlikte sistemlerimizde kayıtlı mail adresiniz üzerinden info@kivircikmarket.com mail adresine iletebilirsiniz. Başvuru formuna, https://kivircikmarket.com/pages/gizlilik-ve-guvenlik-politikasi adresinde yer alan Gizlilik ve Güvenlik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

  1. Hakkında

Kıvırcık Market işbu aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde güncelleme hakkını her zaman saklı tutar.