Influencer Davranış Kuralları

Influencer Davranış Kuralları (Kurallar), Kıvırcık Market’in etik davranışlar konusundaki beklentilerini ortaya koymak amacıyla düzenlenmiştir.

Genel kuralımız, tüm Influencerlarımızın Kıvırcık Market ile ve/veya Kıvırcık Market adına ve/veya Kıvırcık Market yararına iş yaparken her türlü faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası yasalara ve diğer yasal düzenlemelere uymalarıdır. Influencer Davranış Kurallarındaki herhangi bir gerekliliğin herhangi bir ülke veya bölgedeki ulusal yasalarla çelişmesi durumunda, yasalara öncelik tanınacaktır.  

Yolsuzlukla ve rüşvetle mücadele kurallarımız, yolsuzluğa ve rüşvete karşı dünya genelinde birçok ülkede yürürlükte olan yolsuzluk ve rüşvetle mücadele yasaları ile uyum içerisinde, güçlü bir tutum sergiler. Influencerların da aynı tutumu sergilemelerini, yolsuzluk ve rüşvete müsamaha göstermemelerini beklemekteyiz. Rüşvet, sahtekarlık, bahşiş, hukuk dışı ödeme ve bir devlet memuruna, Kıvırcık Market çalışanına veya müşteriye haksız ve/veya uygunsuz avantaj sağlayabilecek ya da bu kişileri uygunsuz şekilde etkileyebilecek değer arz eden herhangi bir hediye teklif dahi edilemez. Rüşveti ve yolsuzluğu yasaklayan yerel ve uluslararası kanunlara, yasal düzenlemelere ve etik standartlara uymak tüm influencerlarımızın görevidir.  

Rekabet yasaları, adil rekabeti teşvik eder ve satıcılar ile tüketicileri haksız ticari uygulamalardan korur. Kıvırcık Market, geçerli tüm antitröst ve rekabet yasalarına uygun olarak hareket etmektedir. 

Tüm  influencerlarımızın da,  müşterilere, tedarikçilere, rakiplere ve diğer üçüncü şahıslara adil davranmakla yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Influencerlarımızdan yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken, cinsel kimlik, ulusal köken ya da dini inançlar gibi özelliklere dayalı ayrımcılığa müsamaha göstermemelerini beklemekteyiz. Aynı şekilde taciz, istismar, fiziksel cezalandırma ve tehdit dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla insan haklarına aykırı hiçbir uygulamaya de müsamaha göstermemekteyiz.Her çalışana saygı ve haysiyetli davranılmalıdır. Hiçbir koşulda hiç kimsenin influencerlarımız tarafından aşağılayıcı veya bedensel zarara;  fiziksel, cinsel, psikolojik veya sözlü tacize maruz bırakılmasını kabul etmemekteyiz. 

Influencerlarımız faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki tüm geçerli çevre yasalarına ve düzenlemelerine uymalı, faaliyetleri için ilgili çevre izinleri ve lisanslarına sahip olmalıdır. 

Kurallar, 3. Kişilere bir hak vermez ve/veya verdiği anlamına gelmez.  Influencer Davranış Kuralları sayesinde Kıvırcık Market’e karşı hiçbir hak sahibi olamadığı gibi yine bu çalışanlar, bu Davranış Kurallarının hükümlerini Kıvırcık Market’e uygulatma hakkına da sahip olamaz. Bu gibi fiillere ilişkin karar Kıvırcık Market nezdinde saklı olup tamamen Kıvırcık Market’in takdirine bağlıdır. 

Kuralların bilinen bir ihlalini Kıvırcık Market’e vakit kaybetmeksizin bildirilmesi beklenmektedir. Kuralların olası ihlalleri, isimli veya isimsiz olarak her zaman Kıvırcık Market’e (info@kivircikmarket.com) bildirilebilir. Kıvırcık Market olası bir ihlal için ihbarda bulunan kişilere karşı olumsuz herhangi bir davranışta veya misilleme hareketinde bulunulmasına müsamaha göstermez.